สำหรับการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมของนักกีฬาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากอย่างหนึ่งของการฝึกซ้อมและการวางแผนในการเล่นกีฬาประเภทนั้นๆการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมเป็นกระบวนการฝึกซ้อมของนักกีฬาออกเป็นช่วงๆในแต่ละช่วงจะมีจุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อมที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญของระยะเวลาการฝึกซ้อมนั่นเอง ตอนนี้เราจะมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการแบ่งช่วงเวลาวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬามาฝากไปดูกันได้เลยว่าเป็นอย่างไร

  1. สำหรับการแบ่งช่วงเวลาเรื่องการวางแผนการฝึกซ้อมนั้นจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือการฝึกซ้อมรายปี การฝึกซ้อมรายเดือน การฝึกซ้อมรายสัปดาห์ และการฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง
  2. การฝึกซ้อมอย่างได้ที่จะพูดถึงคือการซ้อมรายปีถือว่าเป็นกระบวนการฝึกซ้อมที่เริ่มจากจุดเริ่มต้นการฝึกซ้อมดำเนินไปถึงการแข่งขันที่สำคัญและตลอดถึงการฝึกซ้อมช่วงหลังการแข่งขันหรือฟื้นฟูสภาพร่างกายการฝึกซ้อมรายปีจะประกอบไปด้วยการฝึกซ้อม 3 ช่วงคือช่วงก่อนการแข่งขันช่วงการแข่งขันและช่วงหลังการแข่งขันหรือการฟื้นสภาพโดยในแต่ละช่วงการฝึกซ้อมจะประกอบไปด้วยจำนวนระยะการฝึกซ้อมและมีจุดมุ่งหมายการศึกษาซ้อมความหนักและระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป
  3. การฝึกซ้อมรายเดือนถือเป็นกระบวนการฝึกซ้อมภายในแต่ละระยะเวลาการฝึกซ้อม ซึ่งอาจมีระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหรืออาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้
  4. การฝึกซ้อมรายสัปดาห์คือกระบวนการฝึกซ้อมภายในแต่ละรอบการฝึกซ้อมรายเดือนซึ่งปกติจะประกอบไปด้วย 2-6 การฝึกซ้อมรายสัปดาห์ต่อ 1 การฝึกซ้อมรายเดือนการฝึกซ้อมรายสัปดาห์จะใช้เวลา 7-9 วันและน้อยที่สุด 3 วันและในแต่ละรอบการฝึกซ้อมรายสัปดาห์จะประกอบไปด้วยการฝึกซ้อมในแต่ละครั้ง
  5. การฝึกซ้อมในแต่ละครั้งคือการทำงานใน 1 ครั้งเช่นการออกกำลังกายตอนเช้าการออกกำลังกายตอนเย็นปกติใน 1 รอบการฝึกซ้อมรายสัปดาห์นักกีฬาจะมีวันว่างหรือที่เราเรียกว่าวันพักผ่อนจนถึงการฝึกซ้อม 3 ครั้งใน 1 วันแต่โดยปกติทั่วไปอาจจะประกอบไปด้วยการฝึกซ้อม 1 หรือ 2 ครั้งใน 1 วันและการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งควรมีจุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อมเพียงอย่างเดียวโดยการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งจะประกอบด้วยจำนวนของการฝึกซ้อมหน่วยการฝึกซ้อมเป็นองค์ประกอบของการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งเช่นการอบอุ่นร่างกายการคลายอุ่นเป็นต้นปกติการฝึกซ้อมในแต่ละครั้งจะประกอบไปด้วย 1 ถึง 5 หน่วยในการฝึกซ้อม

อย่างไรก็ตามการแบ่งช่วงเวลาการฝึกซ้อมจะเป็นการแบ่งเวลาสำหรับการวางแผนการฝึกซ้อมรายปีและการแบ่งเวลาสำหรับการวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกต่างๆของร่างกายของนักกีฬาซึ่งช่วงของการฝึกซ้อมในแต่ละเวลานั้นก็จะมีความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได้กันออกไป